Informatie over het lidmaatschap

Regels en overeenkomsten aangaande het lidmaatschap bij Forza Almere

Het verenigingsjaar loopt van 1 juni t/m 30 Mei van het daaropvolgende jaar.

Tenue:

Ieder lid is verplicht een clubtenue aan te schaffen. Dit tenue is te koop bij het Sportpaleis in Almere Stad (klik hier)

Aanmelden nieuw lid:

Het aanmelden van het een nieuw lid dient te gebeuren door het AANMELDINGSFORMULIER volledig in te vullen.

Speelt u of uw kind bij een andere vereniging, dan moet u zorgen voor een overschrijving.
Wilt u het nieuwe seizoen bij ons starten, vergeet u dan niet uzelf af te melden bij uw oude vereniging.
Informeer naar de uiterste opzegtermijng bij uw oude club !!

Onze ledenadministratie zal u in overleg met de Technische Commissie uitnodigen voor (proef)trainingen en waar mogelijk zullen we u of uw kind plaatsen in een team.

Om het wangedrag op de voetbalvelden te beteugelen, heeft de KNVB besloten om vanaf de O12 / D-pupillen de spelerspas in te voeren.
Een maatregel waar het bestuur van Forza Almere volledig achter staat.
Immers Forza Almere heeft RESPECT, FATSOEN EN SPORTIVITEIT heel hoog in het vaandel staan.

I.v.m. het bovenstaande wordt je aanmeldingsformulier alleen in behandeling genomen, als deze vergezeld is van een recente pasfoto.
Bovendien moet iedereen die 14 jaar of ouder is een kopie van een legitimatiebewijs (ID, paspoort, rijbewijs) in te leveren.

Kopie ID en recente pasfoto kunnen opgestuurd worden naar:
Forza Almere
Postbus 30083
1303 AB Almere

Of deponeren in het postvak “ledenadministratie” in de kantine van Forza Almere.

Contributie:

Als u of uw kind als nieuw lid van Forza Almere komt voetballen dan dient u de contributie contant te betalen, dit geldt alleen voor de eerste seizoen.

In het tweede voetbalseizoen ontvangt u van de vereniging FORZA ALMERE digitaal via de e-mail een factuur van onze partner Club Collect, deze dient u binnen de gestelde termijn welke op de factuur staat aangegeven te betalen. Indien de betaling bij ons niet binnen de gestelde termijn betaald is, dan wordt U of uw kind niet ingedeeld of volgt uitsluiting van trainingen en wedstrijden. De contributieplicht blijft bestaan, ook al zegt men tussentijds op of men krijgt een sanctie opgelegd. Er is geen restitutie van contributiegelden.

De hoogte van de contributie wordt elk jaar door het bestuur vastgesteld, door middel van een door de Algemene Ledenvergadering genomen besluit om de contributie te verhogen aan de hand van de jaarlijkse index verhoging.
In navolging van de K.N.V.B. hanteren wij de volgende regel met betrekking tot de leeftijdsgrenzen. De leeftijd welke geldt, zowel voor meisjes als voor jongens, is de leeftijd welke men heeft behaald voor 1 januari van het lopende verenigingsjaar.

Mocht u gedurende een seizoen lid worden, dan geldt vanaf 1 januari van het nieuwe jaar een korting van 50% van de contributie.
Dit bedrag dient u CONTANT te betalen. Na ontvangst wordt u aangemeld bij de KNVB en ingedeeld in een elftal.

De officiële spelerspas dient altijd voor en na de wedstrijd toonbaar te zijn. GEEN PAS = NIET VOETBALLEN!!!!!!

Beëindigen lidmaatschap:

Het lidmaatschap dient schriftelijk vóór 31 mei beëindigd te worden. Dit kan door middel van een e-mail aan de ledenadministratie.
Indien er geen schriftelijke opzegging is ontvangen, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd en daardoor ook de contributieplicht voor het volgende seizoen.

Mocht er een dringende reden zijn waarom u tussentijds wilt opzeggen kunt U contact opnemen met de penningmeester om een regeling betreffende de contributieverplichting te treffen.

Indien een speler in de afgelopen 3 jaar lid is geweest van een andere vereniging dient hij overschrijving aan te vragen bij zijn oude vereniging. Vertrekkende leden krijgen alleen toestemming voor een overschrijving naar een andere vereniging als ze voldaan hebben aan al hun financiële verplichtingen.

KNVB boetes:

In het geval dat er door het gedrag van speler/spelers door of vanwege de KNVB boetes worden opgelegd, dienen deze door de betreffende speler na het bericht van de KNVB aan de vereniging te worden betaald. De overige reglementen zijn conform die van de KNVB, zij kunnen echter via het Huishoudelijk Reglement aangepast worden. Door aanmelding als lid van Forza Almere wordt desbetreffend persoon automatisch aangemeld als lid van de KNVB.

Het is daarom dan ook uw verantwoording dat als u verhuisd, en of als u uw e-mail adres veranderd dit dan ook direct doorgeeft aan de ledenadministratie.


Op onze website maken wij, en derde partijen, gebruik van cookies.
Dit, om de diverse functionaliteiten op deze website mogelijk te maken, om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag op onze website.

Door op de ‘Akkoord’ button te klikken, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring

Deze website maakt gebruik van:


Voor meer informatie kunt u onderstaande documenten bekijken: