Spelregelementen

Reglementen

FORZA ALMERE
Reglementen en Spelregels 7 tegen 7 competitie (35+)
Seizoen 2017-2018
 1. Spelersaantal

Er wordt 7 tegen 7 gespeeld. Een complete ploeg in het veld bestaat uit een doelman en zes veldspelers. Het minimum aantal spelers is vijf inclusief doelman.
 

 1. Leeftijd

Spelers die de leeftijd van 35 jaar bereiken tijdens het betreffende seizoen mogen deelnemen aan de 7 tegen 7 competitie. Dispensatie is alléén mogelijk na goedkeuring van de organisatie.
 

 1. Lidmaatschap

Een FORZA ALMERE lidmaatschap (€ 75,- per jaar ) is vereist om deel te kunnen nemen aan de 7 tegen 7 competitie. Het inschrijven van nieuwe leden dient uitsluitend per mail te geschieden bij de wedstrijdcoördinator (info@forza-almere.nl). Hiertoe is het ‘Aanmeldingsformulier lidmaatschap’ vanaf de FORZA ALMERE website te downloaden. Worden er spelers opgesteld die géén lid zijn van FORZA ALMERE 7 tegen 7 dan zal bij waarneming door de organisatie of overige deelnemers de gespeelde wedstrijd omgezet worden in een reglementaire 3-0 nederlaag voor het overtredende team.
 

 1. Spelerslijst

Jaarlijks dienen de teamleiders uiterlijk 30 augustus, vóór aanvang van de nieuwe competitie, hun spelerslijsten per mail in te leveren bij de wedstrijdcoördinator. Op de spelerslijst staat per deelnemer de voor-, achternaam vermeld. Alle teams zullen met de opgegeven deelnemers op de website van FORZA ALMERE bekend worden gemaakt. Bij twijfel over de leeftijd kan door de organisatie om een geldig legitimatiebewijs gevraagd worden.
 

 1. Kleding

Elk team is verplicht te spelen in uniforme sportkleding. Bij nagenoeg identieke tenues zorgt FORZA ALMERE voor een afwijkend shirt (of hesje).
 

 1. Wedstrijdduur

De duur van één wedstrijd in de standaardcompetitie is 2 x 30 minuten, met (maximaal) 5 minuten rustpauze. De competitiewedstrijden zullen om 20.00 uur (bij een dubbel wedstrijdprogramma 19.15 uur en 20.30 uur) aanvangen.
 

 1. Veldafmeting

Half voetbalveld.
 

 1. Doel

De (E- F-pupillen) doelen zijn voorzien van een doelnet en hebben een voorkeursafmeting van 5 x 2 meter.
 

 1. Scheidsrechter

De wedstrijden worden geleid door een door de organisatie aangestelde scheidsrechter.
 

 1. Spelregels

De spelregels voor veldvoetbal worden gehanteerd. Zo moet de bal worden ingegooid en mag de keeper de bal na een opzettelijke terugspeelbal niet met zijn handen of armen aanraken. Indien dit toch gebeurt dan volgt een directe vrije schop op de plaats van de overtreding. Wel zijn er een paar uitzonderingen:

*De aftrap begint of wordt na een doelpunt hervat in het midden van het speelveld. De tegenstander moet een afstand van minimaal 5 meter in acht nemen.

*Achterballen mogen door de doelman in het spel worden gebracht door middel van werpen of uit de handen schieten. Hinderen van de doelman is niet toegestaan.

* Buitenspel is niet van toepassing.

* Slidings zijn niet toegestaan.

* Wordt er binnen de buitenste lijn van de 16 meter hands door een veldspeler gemaakt, dan dient dit bestraft te worden met een strafschop.

* Bij een strafschop bedraagt de afstand tussen doellijn en penaltystip 8 meter. Alle overtredingen worden bestraft met een directe vrije schop, waarbij de tegenstanders op een minimale afstand van 8 meter staan.

* Er mag doorlopend/onbeperkt bij de middenlijn worden gewisseld.

* Wordt er een overtreding gemaakt die niet door de beugel kan, dan is het aan de scheidsrechter om de betreffende speler te laten wisselen voor 5 minuten (er mag dan wel een andere speler in). De scheidsrechter kan tevens beslissen dat de betreffende speler vanwege de ernst van de overtreding niet meer mag terugkeren in de wedstrijd.
 

 1. Competitie

Afhankelijke van het aantal inschrijvingen van Teams zal er in 1 of 2 competities worden gespeeld. De vrijdagavond is de vaste speelavond. Nieuwe teams stromen in de “Eerste Divisie” in. De eindstand na de reguliere competitie bepaalt of je promoveert of degradeert, dan wel of je je Kampioen mag noemen. Vanuit de Eredivisie degradeert komend seizoen de nummer laatst en vanuit de Eerste Divisie promoveert de Kampioen.
 

 1. Gelijke stand in de poule

Wanneer twee ploegen gelijk eindigen in hun competitie, dan zijn de volgende uitgangspunten op onderstaande volgorde doorslaggevend:

* Het doelsaldo.

* Het onderlinge resultaat.

* Het aantal gescoorde doelpunten.

* Levert dit geen winnaar op, dan brengen vijf strafschoppen de beslissing, waarna indien nodig nog om en om een strafschop genomen wordt totdat er een beslissing valt.
 

 1. Gastspelers

Ieder team mag per wedstrijd maximaal 2 gastspelers opstellen die afkomstig zijn uit een ander team deelnemend aan de FORZAL ALMERE 7 tegen 7 competitie. Worden er meer dan 2 gastspelers opgesteld, of houdt men zich niet aan deze regels dan zal bij waarneming door de organisatie of overige deelnemers de gespeelde wedstrijd omgezet worden in een reglementaire 3-0 nederlaag voor het overtredende team.
 

 1. Niet op komen dagen

Indien een tegenstander niet op komt dagen zonder zich te hebben afgemeld bij de organisatie (7×7@Forza-Almere.nl), dan wordt als uitslag een reglementaire 3-0 nederlaag gehanteerd.
 

 1. Géén uitstel van wedstrijden

Het gehele wedstrijdprogramma van onze 7X7 competitie wordt zorgvuldig om alle schoolvakanties heen gepland. Wanneer spelerstekorten dreigen kan een beroep worden gedaan op (maximaal 2) gastspelers. De organisatie meent hierdoor voldoende randvoorwaarden te hebben gecreëerd om alle wedstrijden op het vastgestelde tijdstip te laten plaatsvinden, uitstel van wedstrijden is daarom ook niet mogelijk. We hopen dat teams zich realiseren dat bij ‘niet op komen dagen’ vooral de tegenstander wordt gedupeerd. De uitslag zal in dergelijke gevallen dan ook in een reglementaire 3-0 nederlaag voor het overtredende team worden omgezet.
 

 1. Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap moet altijd schriftelijk gebeuren. Je kunt het document (downloaden via FORZA ALMERE website) per mail toesturen aan de wedstrijdcoördinator (7×7@Forza-Almere.nl). Je ontvangt van de ledenadministratie een bevestiging. De opzegging dient na afloop van het seizoen, uiterlijk 1 juni, bij ons binnen te zijn. Na deze datum is er 1 jaar contributie verschuldigd.
 

 1. Teamleider

Elk deelnemend team aan de 7 tegen 7 competitie kent één teamleider die als zodanig bekend is bij de wedstrijdcoördinator. Naast het contactpersoonschap is de primaire taak van de teamleider dat het team kan voetballen (dus voldoende spelers, juiste tijd en plaats aanwezig). De teamleider ziet er op toe dat zijn team zich te allen tijde correct gedraagt ten opzichte van scheidsrechters en/of tegenstanders. Ook draagt hij er zorg voor dat de kleedkamer zo schoon mogelijk wordt achtergelaten en dat de sleutel wordt teruggehangen in de commissiekamer.

In gevallen waar dit reglement niet in voorziet, beslist de organisatie!

 


Op onze website maken wij, en derde partijen, gebruik van cookies.
Dit, om de diverse functionaliteiten op deze website mogelijk te maken, om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag op onze website.

Door op de ‘Akkoord’ button te klikken, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring

Deze website maakt gebruik van:


Voor meer informatie kunt u onderstaande documenten bekijken: